Jak vidí návrh rozpočtu Devítky největší opoziční strana?

Na to jsme se zeptali Miloslava Hanuše, předsedy Klubu zastupitelů za ČSSD.

Hlavním cílem rozpočtu MČ Praha 9 je snižovat rozdíl mezi běžnými výdaji a úhrnem příjmů, protože dlouhodobě běžné výdaje, z nichž je městská část povinna hradit výkon státní správy, převyšují příjmy. Letos je tento rozdíl (24 milionů korun) nejnižší v 26leté historii. Jak to hodnotíte?

Samozřejmě, to považuji za úctyhodný výsledek. Místní samospráva do příjmů příliš mluvit nemůže a také výdajové položky už není moc kam stlačovat. Další snižování bychom už všichni pocítili na úrovni veřejných služeb. Těší mne, že se v loňském roce podařilo prosadit zvýšení dotace od Hlavního města Prahy na obyvatele městské části (2900 korun na osobu/rok). Praha 9 v této iniciativě hrála dominující roli. Na druhou stranu příjmy bychom mohli mít ještě vyšší, kdyby všichni obyvatelé Prahy 9 měli v naší městské části trvalý pobyt. Cestou k dosažení se mohlo stát např. zřízení parkovacích zón.

 

Souhlasíte s výší běžných výdajů tak, jak jsou v jednotlivých kapitolách navrženy? Většinou jsou na stejné úrovni, nebo jen o málo nižší, než v minulých letech.

S ohledem na plánované příjmy nezbývá na kritiku mnoho prostoru. Radní byli nuceni výdaje snižovat, někdy i o pět procent oproti roku 2016. Oceňuji jejich znalost prostředí, přesto v dalších letech nemůžeme touto cestou postupovat. Obyvatel naší městské části poměrně strmě přibývá, ale rozpočet se fakticky snižuje. Zvýšil se počet metrů námi udržované veřejné zeleně, nikoliv ovšem částka na její údržbu. Zvyšuje se počet dětí, a tak i příspěvek na provoz základních a mateřských škol činí téměř 48 miliónů korun. A to máme v Praze 9 pouze pět veřejných základních škol! Určitě si dovedu představit vyšší výdaje na zdravotnictví a sociální oblast. Loni jsme v běžných výdajích utratili přes 35 miliónů, letos prošlo na výdaje sotva 26 miliónů. Zoufale málo. Nerad bych, aby se to projevilo ve vyšších cenách za služby. Kam vede přehnané šetření, nám ukázala na celostátní úrovni už Nečasova vláda.

 

Je v plánu investic pro rok 2017 něco, co považujete za zbytečné, nebo naopak co tam podle vašeho názoru chybí?

Zbytečné investice zjevně v plánu nejsou. Hlavní akce, výstavba pavilonů základních škol v Novoborské a Špitálské, je více než nutná a přišla, když ne 5 minut po dvanácté, tak alespoň na poslední chvíli - přesně ve dvanáct. Co ale se svými kolegy z ČSSD postrádáme, to je především výstavba malometrážních bytů. Vhodné parcely například za Poliklinikou Prosek městská část má. Praha 9 se zbavila tisícovek bytů, ale žádné nezískala ani nepostavila. Obec by měla být schopna řešit bytové potřeby seniorů, mladých manželství, zdravotně či sociálně postižených. My toho brzy nebudeme schopni. Chybí nám také participativní rozpočet – tedy určité procento rozpočtu, kde by si mohli sami občané rozhodnout, co se vybuduje nebo opraví. A na závěr musím zmínit návrh na rozdělení finančních prostředků určených na granty. Leta tato částka stagnuje kolem miliónu korun celkem, přitom obyvatelé přibývají a inflace stoupá. 400 tisíc na humanitární a sociální činnost pokryje jen zlomek potřeby a třeba 50 tisíc na životní prostředí je opravdu výsměchem. Naproti tomu je tu například Divadlo Gong, které si naopak nějakou tu redukční dietu zaslouží.

 

Miloslav Hanuš, předseda Klubu zastupitelů za ČSSD