Obvodní kontrolní komise Praha 9


                   Předseda kontrolní komise

  JUDr. Jan Dufek

členové kontrolní komise

                     PhDr. Rostislav Hába

                     Ing. Bohuslav Mašek

                     Šechovcov Vladimír 

                      Mgr. Eva Vítová